PREZENTACE VÝSLEDKŮ FARNÍHO DOTAZNÍKU

Na jaře spousta z nás farníků vyplnila farní dotazník. Výsledky byly pečlivě zpracovávány členy pastorační rady a nyní je čas zveřejnit výsledky dotazníků, průběh synody a následné kroky, které z výsledků vyplývají. Prezentace v souboru pdf.