Opravy

Předklášteří

Rozsáhlá obnova baziliky Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří se pomalu chýlí ke svému cíli. V posledním pololetí byly dokončeny a předány restaurátorské práce na chórových lavicích a zahájeno komplikované restaurování hlavního oltáře. Ten je nyní zahalen pod lešením a některé jeho části postupně odváženy do ateliéru restaurátora. Komplikované osazení hlavního oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie proběhlo v pořádku a my se už nyní těšíme na první návštěvníky Dne evropského dědictví, jenž v Předklášteří oslavíme prohlídkou kostela s odborným výkladem zapojených restaurátorů. V tomto duchu pro Vás připravujeme také novou expozici, která bude prezentovat průběh oprav umělecké výzdoby kostela ve zrenovované návštěvnické místnosti. Její otevření by mělo proběhnout na konci tohoto roku. 

Zde si můžete prohlédnout fotografie z nedávných oprav kostela. 

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632

Římskokatolická farnost Předklášteří získala v roce 2017 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí památkově chráněného klášterního areálu Porta coeli.

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které tato unikátní sakrální stavba představuje.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 46 945 037 Kč, z toho je 44 597 785,15 Kč financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří

V roce 2022 proběhla restaurátorská obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Cílem navrhovaných zásahů bylo primární navracení plnohodnotné funkce prvků oltáře a zpovědnice, jejich stabilizace a pasivní ochrana proti biologickému a mykologickému napadení.

Díky projektu jsou zachovány a obnoveny cenné umělecké prvky vybavení kostela, který je národní kulturní památkou ČR. Realizace projektu je přínosná pro turisty a návštěvníky, kteří přijíždí, aby si prohlédli památku, a dále účastníky bohoslužeb a dalších liturgických akcí a účastníky koncertů a jiných společenských akcí pořádaných v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské byla realizována za finanční podpory města Tišnova.