Svátost manželství

Manželství patří mezi tzv. svátosti společenství, protože pomáhá vytvářet a upevňovat vztahy mezi mužem a ženou. Písmo svaté říká, že muž a žena jsou stvořeni jeden pro druhého: Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou (Gn 2, 18). Jestliže Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tak jsou oba vůči Bohu rovnocennými, a tedy i vůči sobě a světu. Manželství je zaměřeno na dobro manželů stejně jako na plození a výchovu dětí.

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem a zároveň žádný z nich není občansky rozveden po předchozím platném manželství. (U nepokřtěného se z hlediska církevního práva považuje za platné a nerozlučitelné manželství uzavřené občanským obřadem.) V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí a souhlas biskupa.

Předpokladem k uzavření manželství je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný, výlučný a trvalý za účelem založení katolické rodiny. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. V naší farnosti je součástí přípravy 6 setkání s manželskými páry a několik setkání s knězem.

Řádným místem uzavření církevního sňatku je farní kostel jednoho ze snoubenců.

Pokud katolický křesťan uzavřel jen civilní sňatek, může dodatečně požádat o zplatnění před církví.

Pro podrobnější informace se obracejte na faráře.