Biřmování

Biřmování je svátost těsně spjatá se křtem a spolu s eucharistií patří k plnosti uvedení do křesťanského života. V naší tradici je také chápána jako stvrzení osobního rozhodnutí pro Krista. Ve svátosti biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s církví a obdarováni silou Ducha svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se tak zodpovědnými členy katolické církve.

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře.

Před svátostí biřmování by měl každý absolvovat přípravu, která ho má vést k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým a k prohloubení víry.

V naší farnosti obvykle začíná příprava na podzim každé 2 – 3 roky. Minimální věk pro přijetí biřmování se doporučuje 15 let. Horní věková hranice není.