Křest

Křest je první svátost. Potvrzuje víru v Krista. Člověk se stává Božím dítětem, členem společenství církve a jsou mu odpuštěny hříchy.

Křest dítěte

Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání.

Obvykle křtíme společně 1-2 krát za měsíc.

Pro domluvu nás kontaktujte na faře.

Křest dospělého

Křest v dospělosti má odrážet skutečné osobní rozhodnutí pro víru v Ježíše Krista. Předpokladem je i osvojení si modlitby, zvládnutí základní orientace v křesťanských pravdách a způsobu života a nalezení svého místa ve farním společenství. Proto je přípravě věnován dostatečný čas.

Pro domluvu kontaktujte kněze ve farnosti.