Aktivity farnosti

V naší farnosti probíhá plno nejrůznějších aktivit, které umožňují zapojení se do společného života.
Je skvělé, že příležitost zapojit se do církevního společenství máme už v nejútlejším věku, můžeme v ní pokračovat v dětství a dospívání, i ve zralé dospělosti. Uvádíme zde přehled aktivit, které v naší farnosti probíhají alespoň jednou měsíčně, zároveň s kontakty.


Slavíme mši svatou

Kaplička

Kdy: Neděle (během školního roku), Mše svatá 8:45 v Kostele Sv. Václava, Tišnov

Kde: Kostel Sv. Václava Tišnov/ kaplička

Kontaktní osoba: Ivana Šmardová/ 737 801 613 /

Naše kaplička nabízí katecheze jednoho tématu pro děti, obvykle z evangelia té neděle nebo z  liturgické doby a někdy, když má svátek některý významný svatý, tak o něm. Na katechezi se podílí momentálně 7 žen, většinou katechetek. Začínáme křížem a modlitbou, následuje písnička, potom si něco povíme o tématu, který rozvineme malováním, scénkou nebo luštěnkami. Děti jsou v kapli od začátku mše svaté do obětování, kdy se aktivně zapojují do nesení darů i vlastních malých dárků.

Kaplička je určena dětem do 7 let. Děti, které se připravují na 1. svaté přijímání nebo starší 8 let by už měly zůstat v kostele na celé mši sv. S malými dětmi tam může být rodič.Nebojte se přicházet s dětmi nebo tam děti posílat, můžete na ně někde v kostele čekat a můžete si mši svatou prožít v klidu. Rozpis kapličky na školní rok 2023-24.

Modlíme se

Modlitby otců

Kdy: Jednou za 14 dní po domluvě

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Kontaktní osoba: Ladislav Buso / 777 569 810 /

V dubnu 2019 se uskutečnilo první setkání skupinky Modlitby otců v naší farnosti. Tato iniciativa reagovala na potřebu pravidelného setkávání chlapů. Každý muž žije nebo objevuje jistou formu otcovství, není tedy vyhrazena pouze pro fyzické otce. Scházíme se obvykle jednou za 14 dní.

Modlitby matek

Kdy:

– každé pondělí v 18:30 na faře v Tišnově

– každou středu v 18:30 v Rodinném centru Studánka Tišnov (lze i s dětmi)

– každý pátek v 9.30 během spolča maminek s dětmi na faře nebo venku (viz níže – Spolčo maminek)

Kde: Kostel sv. Václava v Tišnově / RC Studánka

Kontaktní osoba:

Marie Sendlerová / 604 242 297 (fara v pondělí v 18.30)

Milada Halouzková / 603 455 463 (Rodinné centrum Studánka ve středu v 18.30)

Vendula Kotlářová / 776 813 619 /  (fara v pátek v 9.30)

Přidejte se k nám v modlitbě za své děti, vnuky a manžely. Modlitba, ve které se důvěrně odevzdáváme Bohu, nás spojuje a naplňuje pokojem. Setkání jsou vedena původními texty naší zakladatelky Veroniky Williams doplněná modlitbami vycházejícími z našich srdcí. Některé z našich modlících se maminek jsou tzv. maminkami duchovními. Není tedy rozhodující, zda jste matkou fyzicky. Modlit se s námi můžete i tehdy, cítíte-li ve svém srdci touhu prosit o Boží ochranu a pomoc pro své kmotřence, děti z vaší širší rodiny, ze sousedství, svých přátel, dětských domovů… atd. Více na www.modlitbymatek.cz

Rozjímání nad Biblí

Kdy: Každá druhá středa v 18:30 (přesné informace jsou vždy v ohláškách)

Kde: Fara Tišnov (Kostelní 16, Tišnov)

Kontaktní osoba: Radka Svobodová / 606 067 643

Každých 14 dní se ve středu večer scházíme ke čtení jedné kapitoly z Bible a k rozjímání nad jejím textem. Klademe si otázky typu: „Co nás v dané kapitole oslovilo?“ „Čím nás Pán Bůh v této kapitole povzbuzuje?“ „Kde naopak vnímáme své rezervy?“ „Co nás vede k zamyšlení?“ „Vyplývá z textu nějaký úkol pro nás?“ Pro rozjímání využíváme i metody typu Lectio divina nebo SOAP.

Modlitby za kněze (Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce)

Kdy: 

– každý 1. čtvrtek v měsíci se scházíme na adoraci za kněze v kostele v Tišnově (dle možností každého)

– je možné se 2 x za rok zúčastnit jednodenní duchovní obnovy v kostele v Tišnově

Kde: Kostel sv. Václava v Tišnově

Kontaktní osoby: 

Milada Halouzková / 603 455 463

Radka Svobodová / 606 067 643

Každý se soukromě modlí za kněze libovolné modlitby. Více o společenství Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce na www.refugium.cz

Sdružujeme se

Farní kavárna

Kdy: Po druhé nedělní mši sv. tedy cca od 9:45

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Rozpis farní kavárny

Přijďte si posedět s lidmi z naší farnosti, popovídat si a občerstvit se u kávy nebo čaje. Něco málo k zakousnutí je tu také :-).

Spolčo maminek

Kdy: Každý pátek v 9:30

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava) nebo i jinde podle domluvy po mailech

Kontaktní osoba: Broňa Pipová / 774 813 858 /

Vendula Kotlářová / 776 813 619 /

Spolčo je otevřené všem maminkám (ale i tatínkům) od miminek až po děti školního věku. Maminky, které jsou ve farnosti nové, ale nejen ty, mají možnost poznat jiné rodiny, prožít společnou modlitbu v kostele, zazpívat si s dětmi dětské křesťanské písně. Zatímco si děti hrají na dvorku nebo v klubovně, mohou maminky sdílet radosti i starosti s dětmi, předat si zkušenosti, ale také vyměnit, darovat věci po dětech. Míváme také společný karneval případně výlety.  Vzniklo zde spoustu krásných přátelství, proto vítáme nové členy!

V případě zájmu se ozvěte, jednotlivá setkání domlouváme emailem podle našich možností. 

Společenství rodin s dětmi

Kdy: Každou druhou neděli v měsíci v 15:30 na faře v Tišnově nebo Deblíně

Kde: Na faře v Tišnově nebo Deblíně

Kontaktní osoba: P. Petr Papoušek / 777 297 616

Marta Dvořáčková / 731 646 874

Vendula Kotlářová / 776 813 619 /

Víte o tom? Už šest let je v naší farnosti krásné společenství rodin. Rodiny i s dětmi se schází každou druhou neděli v měsíci od 15.30 do 18 hodin. Manželé mají čas na svůj program a děti čas na společné hry. Chůvy hlídají děti, aby se manželé mohli více zapojit do programu. Tématem je modlitba, evangelium a to co je aktuální pro rodinný život. Skupinu vždy doprovází kněz a často k nám zavítá i host ( zkušený manželský pár). Místo setkání je nejčastěji na faře v Deblíně či v Tišnově. Není výjimkou společný výšlap do přírody. Pokud vás to láka za námi, jsme rádi a přijďte mezi nás.

Schůzky pro ministranty

Kdy: Úterý v 17:00 před dětskou mší

Kde: Kostel Sv. Václava Tišnov/ zákristie

Kontaktní osoba: Jan Uryč / 777 660 726 /

Zveme všechny kluky z 1. stupně a muže na pravidelné ministrantské schůzky, kde vás zaučíme do služby u oltáře. Nacvičujeme všechny potřebné liturgické služby při mši svaté. V teoretické přípravě se seznamujeme s částmi mše, postoji a liturgickými  předměty. V praktickém nácviku ministrantských úkonů nacvičujeme manipulaci s kalichem a konvičkami. A v neposlední řadě se věnujeme stmelování kolektivu.

Vyučujeme

Náboženství

Rozvrh náboženství:

Vyrábíme

Misijní klubko

Kdy: Pátek od 16-17.30hod. 1x za 14dní

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Kontaktní osoba: Vlasta Řídká / 778 405 710 /

Zveme mezi nás děti nejlépe mladšího škol. věku,ale i předškoláky. Děti mohou přijít i s doprovodem,třeba zpočátku, ale raději už samostatně/kapacita klubovny/. Seznamujeme se s životem dětí v misij. oblastech a snažíme se pomáhat- vyrábíme dárkové předměty pro misij. Jarmark, ale i drobné pozornosti a obrázky pro nemocné. Jsou zdrojem radosti!

Nechybí pohybové hry, ukazovačky, písničky, modlitba za misie.

Tančíme

Scénický (divadelní) tanec

Kdy: Každý čtvrtek (přip. po domluvě) v 18.00

Kde: Městké kulturní středisko/ Mlýnská 152, Tišnov

Kontaktní osoba: Maria Klanert / 774 161 095 /

Baví vás tančit? Vytvářet choreografie? Zažívat kopec srandy? Prosím, přesně o tom je naše tančení. Snažíme se přetavit do tance biblické témy a samozřejmě vytvářet i hezká přátelství. Scénický tanec je určen pro ženy ale i muže od 15 let. Není také vůbec důležité, jestli jste již předtím tančili, my vás to naučíme. Tak neváhejte a připojte se k nám.

Uvedený výčet není konečný a nezahr nuje bohoslužby a adorace, které jsou vždy zveřejněny v perspektivě, výuku náboženství (rozpis bude na webu farnosti) a nepravidelně probíhající akce jako jsou rodinné dovolené, tábory a víkendovky.

Zpíváme

Scholička pro děti

Kdy: Každé úterý během školního roku v 17:00

Kde: Kostel sv. Václava v Tišnově

Kontaktní osoba: Zdeňka Nečesalová / 605 871 958

Společným zpěvem chválíme našeho Pána. Naše scholička je otevřená pro všechny děti, které mají chuť svým zpěvem oslavovat Boha. Zpíváme písničky z různých zpěvníků, pomalé i rychlé, v duru i mollu. Uvítáme také každého, kdo umí hrát na hudební nástroj a chtěl by nás při zpěvu doprovázet. Scholička je vhodná pro děti od první třídy, které už umí aspoň trochu číst a poradí si s textem, který promítáme na plátno. Scházíme se před dětskou mší svatou, kdy písničky nacvičíme, abychom je pak s radostí zazpívali při mši. Po mši si pak rádi zazpíváme „ukazovačky“. Přijďte si nás někdy poslechnout!

Farní sdílená knihovna

Rádi bychom vás informovali o nově zřízené farní knihovně. Nejedná se o klasickou knihovnu, kde by byly všechny knihy fyzicky přítomny na jednom místě, ale jsou k dispozici u jednotlivých farníků. Výpůjčky si farníci domlouvají sami mezi sebou. Náhled všech knih k zapůjčení je k dispozici pod následujícím odkazem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHq1K5rqFr4RKBTTDENdOhCTjcOh4-AfIjrvvI0kkmw/edit#gid=0 

U knihy, o kterou máte zájem, kontaktujete jejího vlastníka a smluvíte si s ním způsob předání. Pokud vlastníka neznáte, požádáte o kontakt na něj Anetu Klicnarovou, která vám ho zprostředkuje. Sdílení knih tak slouží také jako prostředek k seznámení.
Pokud máte doma nějakou křesťansky orientovanou literaturu a chtěli byste ji poslat do oběhu, neváhejte kontaktovat Anetu Klicnarovou na emailové adrese .