Aktivity farnosti

V naší farnosti probíhá plno nejrůznějších aktivit, které umožňují zapojení se do společného života.
Je skvělé, že příležitost zapojit se do církevního společenství máme už v nejútlejším věku, můžeme v ní pokračovat v dětství a dospívání, i ve zralé dospělosti. Uvádíme zde přehled aktivit, které v naší farnosti probíhají alespoň jednou měsíčně, zároveň s kontakty.

Slavíme mši svatou

Kaplička

Kdy: Neděle (během školního roku), Mše svatá 8:45/ Kostel Sv. Václava Tišnov

Kde: Kostel Sv. Václava Tišnov/ kaplička

Kontaktní osoba: Ivana Šmardová/ 737 801 613 /

Naše kaplička nabízí katecheze jednoho tématu pro děti, obvykle z evangelia té neděle nebo z  liturgické doby a někdy, když má svátek některý významný svatý, tak o něm. Na katechezi se podílí momentálně 7 žen, většinou katechetek. Začínáme křížem a modlitbou, následuje písnička, potom si něco povíme o tématu, který rozvineme malováním, scénkou nebo luštěnkami. Děti jsou v kapli od začátku mše svaté do obětování, kdy se aktivně zapojují do nesení darů i vlastních malých dárků.

Kaplička je určena dětem do 7 let. Děti, které se připravují na 1. svaté přijímání nebo starší 8 let by už měly zůstat v kostele na celé mši sv. S malými dětmi tam může být rodič.Nebojte se přicházet s dětmi nebo tam děti posílat, můžete na ně někde v kostele čekat a můžete si mši svatou prožít v klidu.

Modlíme se

Modlitby otců

Kdy: jednou za 14 dní po domluvě

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Kontaktni osoba: Ladislav Buso/ 777 569 810/

V dubnu 2019 se uskutečnilo první setkání skupinky Modlitby otců v naší farnosti. Tato iniciativa reagovala na potřebu pravidelného setkávání chlapů. Každý muž žije nebo objevuje jistou formu otcovství, není tedy vyhrazena pouze pro fyzické otce. Scházíme se obvykle jednou za 14 dní.

Sdružujeme se

Spolčo maminek

Kdy: každý čtvrtek, nebo podle domluvy po mailech/ 10:30

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Kontaktni osoba: Brona Pipová / 774 813 858/

Vendula Kotlářová/ 776 813 619 /

Spolčo je otevřené všem maminkám (ale i tatínkům) od miminek až po děti školního věku. Maminky, které jsou ve farnosti nové, ale nejen ty, mají možnost poznat jiné rodiny, prožít společnou modlitbu v kostele, zazpívat si s dětmi dětské křesťanské písně. Zatímco si děti hrají na dvorku nebo v klubovně, mohou maminky sdílet radosti i starosti s dětmi, předat si zkušenosti, ale také vyměnit, darovat věci po dětech. Míváme také společný karneval případně výlety.  Vzniklo zde spoustu krásných přátelství, proto vítáme nové členy!

V případě zájmu se ozvěte, jednotlivá setkání domlouváme emailem podle našich možností. 

Společenství rodin s dětmi

Kdy: každou druhou neděli v měsíci v 15:30 na faře v Tišnově nebo Deblíně

Kde: na faře v Tišnově nebo Deblíně

Kontakt: P. Petr Papoušek/ 777 297 616

Marta Dvořáčková/ 731 646 874

Vendula Kotlářová/ 776 813 619/

Víte o tom? Už šest let je v naší farnosti krásné společenství rodin. Rodiny i s dětmi se schází každou druhou neděli v měsíci od 15.30 do 18 hodin. Manželé mají čas na svůj program a děti čas na společné hry. Chůvy hlídají děti, aby se manželé mohli více zapojit do programu. Tématem je modlitba, evangelium a to co je aktuální pro rodinný život. Skupinu vždy doprovází kněz a často k nám zavítá i host ( zkušený manželský pár). Místo setkání je nejčastěji na faře v Deblíně či v Tišnově. Není výjimkou společný výšlap do přírody. Pokud vás to láka za námi, jsme rádi a přijďte mezi nás.

Vyrábíme

Misijní klubko

Kdy: pátek od 16-17.30hod. 1x za 14dní

Kde: Fara Tišnov (hned vedle kostela Sv. Václava)

Kontaktní osoba: Vlasta Řídká/ 778 405 710 /

Zveme mezi nás děti nejlépe mladšího škol. věku,ale i předškoláky. Děti mohou přijít i s doprovodem,třeba zpočátku, ale raději už samostatně/kapacita klubovny/. Seznamujeme se s životem dětí v misij. oblastech a snažíme se pomáhat- vyrábíme dárkové předměty pro misij. Jarmark, ale i drobné pozornosti a obrázky pro nemocné. Jsou zdrojem radosti!

Nechybí pohybové hry, ukazovačky, písničky, modlitba za misie.

Tančíme

Scénický (divadelní) tanec

Kdy: každý čtvrtek (přip. po domluvě) o 18.00

Kde: Městké kulturní středisko/ Mlynskáb 152, Tišnov

Kontaktní osoba: Maria Klanert / 774 161 095 /

Baví vás tančit? Vytvářet choreografie? Zažívat kopec srandy? Prosím, přesně o tom je naše tančení. Snažíme se přetavit do tance biblické témy a samozřejmě vytvářet i hezká přátelství. Scénický tanec je určen pro ženy ale i muže od 15 let. Není také vůbec důležité, jestli jste již předtím tančili, my vás to naučíme. Tak neváhejte a připojte se k nám.

Uvedený výčet není konečný a nezahr nuje bohoslužby a adorace, které jsou vždy zveřejněny v perspektivě, výuku náboženství (rozpis bude na webu farnosti) a nepravidelně probíhající akce jako jsou rodinné dovolené, tábory a víkendovky.

Farní sdílená knihovna

Rádi bychom vás informovali o nově zřízené farní knihovně. Nejedná se o klasickou knihovnu, kde by byly všechny knihy fyzicky přítomny na jednom místě, ale jsou k dispozici u jednotlivých farníků. Výpůjčky si farníci domlouvají sami mezi sebou. Náhled všech knih k zapůjčení je k dispozici pod následujícím odkazem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHq1K5rqFr4RKBTTDENdOhCTjcOh4-AfIjrvvI0kkmw/edit#gid=0 

U knihy, o kterou máte zájem, kontaktujete jejího vlastníka a smluvíte si s ním způsob předání. Pokud vlastníka neznáte, požádáte o kontakt na něj Anetu Klicnarovou, která vám ho zprostředkuje. Sdílení knih tak slouží také jako prostředek k seznámení.
Pokud máte doma nějakou křesťansky orientovanou literaturu a chtěli byste ji poslat do oběhu, neváhejte kontaktovat Anetu Klicnarovou na emailové adrese .