TEOLOGICKÝ KURZ 2024

Chceš prohloubit své dosavadní znalosti a rozšířit své obzory? Přihlaš se na teologický kurz!

Více info zde: https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz/

Plánované termíny sobot:

2024: 5. 10., 12. 10., 9. 11., 30.11.,14. 12.,
2025: 11. 1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 17. 5.,  24.5. , 31. 5.

Výuka trvá od 9 do 15 hodin. Podle počtu zájemců bude kurz probíhat buď na Petrově 2, nebo na Biskupském gymnáziu.
Přihlášky podávejte prosím do 12. září 2024.

Výuka trvá od 9 do 15 hodin.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZDE

Kontakt:

Marie Šumberová, tel: 533 033 247,

DUCHOVNÍ OBNOVA CREDO – UZDRAVENÍ A DUCHOVNÍ DARY

Prožijte duchovní obnovu s DR. MARY HEALY! STAREZ ARÉNA, BRNO

Jde o výjimečnou duchovní obnovu, během které vás Bůh může povzbudit ve vaší víře, prohloubit váš vztah s Ním a fyzicky i duchovně vás uzdravit!

Duchovní obnovu povede Dr. Mary Healy. Je jednou z nejvýznamnějších katolických vůdkyň naší generace, profesorkou biblistiky, autorkou mnoha knih a řečnicí. 

Jedním z jejích hlavních témat jsou charismata, duchovní dary a uzdravení – a právě na tato témata bude v Brně přednášet a modlit se za ně. 

Její autentické nadšení pro působení Ducha svatého, dlouholeté studium a znalosti způsobují, že nese a uvolňuje Boží přítomnost kamkoli přijde.

Více info zde: https://www.credonf.cz/blog/duchovni-obnova-s-mary-healy

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Zveme vás Diecézní pouť rodin v areálu kláštera Porta Coeli v Předkláštěří.

Je připraven pestrý duchovní i doprovodný program pro děti, mládež i dospělé. 

Více informací najdete na webových stránkách.

Pojď studovat VOŠP s televizí NOE!

Televize Noe a Publicistika otevírají mladým křesťanům cestu do médií

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze (Publicistika), jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty křesťanství), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe. V rámci ní televize Noe zajistí vybraným zájemcům o studium Publicistiky  výraznou finanční pomoc na pokrytí školného (v roce 2024/25 činí 32 000Kč). Tito studenti pak od prvního ročníku kromě studia mediální školy sbírají zkušenosti v oboru díky praxi v pražské redakci televize Noe. 

Základní informace o Akademii televize Noe: https://www.vosp.cz/noe

Kontakt: Lukáš Jirsa, vedoucí pražské redakce televize Noe, 

„Pojď studovat VOŠP s televizi NOE!“: https://www.youtube.com/watch?v=4wkFwPUUUpU

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří

V roce 2022 proběhla restaurátorská obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Cílem navrhovaných zásahů bylo primární navracení plnohodnotné funkce prvků oltáře a zpovědnice, jejich stabilizace a pasivní ochrana proti biologickému a mykologickému napadení.

Díky projektu jsou zachovány a obnoveny cenné umělecké prvky vybavení kostela, který je národní kulturní památkou ČR. Realizace projektu je přínosná pro turisty a návštěvníky, kteří přijíždí, aby si prohlédli památku, a dále účastníky bohoslužeb a dalších liturgických akcí a účastníky koncertů a jiných společenských akcí pořádaných v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské byla realizována za finanční podpory města Tišnova.