24 HODIN PRO PÁNA

Zveme všechny farníky ke svátosti smíření i k modlitbě v rámci akce 24 HODIN PRO PÁNA. Využijme čas, který nám byl dán. 😇

MISSA CHRISMATIS

Zveme NEJEN všechny ministranty k účasti na mši svaté MISSA CHRISMATIS s otcem biskupem Pavlem Konzbulem na Zelený čtvrtek 28.3.2024 od 9:30 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

MISSA CHRISMATIS je krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví Eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. 😄

Chvály v Tišnově

Všichni jste srdečně zváni na mši svatou, po které budou následovat CHVÁLY za doprovodu hudební kapely Forhim, a to v neděli 17.3.2024 v 18:30 hod. v kostele Tišnově.😁