Nedělní kázání

Milí farníci,s radostí vám oznamujeme, že nyní budou na našich farních stránkách k dispozici nedělní kázání ze mše svaté v 8:45. Tento nový krok je zaměřen zejména na naše nemocné a ty, kteří se nemohou osobně zúčastnit bohoslužby.Kázání naleznete ve složce Život farnosti – Kázání, kde budou pravidelně aktualizována. Doufáme, že tato novinka přinese duchovní posilu a povzbuzení všem, kdo je budou potřebovat. První kázaní je bratra jáhna Václava. Přejeme vám všem požehnaný týden.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří

V roce 2022 proběhla restaurátorská obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Cílem navrhovaných zásahů bylo primární navracení plnohodnotné funkce prvků oltáře a zpovědnice, jejich stabilizace a pasivní ochrana proti biologickému a mykologickému napadení.

Díky projektu jsou zachovány a obnoveny cenné umělecké prvky vybavení kostela, který je národní kulturní památkou ČR. Realizace projektu je přínosná pro turisty a návštěvníky, kteří přijíždí, aby si prohlédli památku, a dále účastníky bohoslužeb a dalších liturgických akcí a účastníky koncertů a jiných společenských akcí pořádaných v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské byla realizována za finanční podpory města Tišnova.