PREZENTACE VÝSLEDKŮ FARNÍHO DOTAZNÍKU

Na jaře spousta z nás farníků vyplnila farní dotazník. Výsledky byly pečlivě zpracovávány členy pastorační rady a nyní je čas zveřejnit výsledky dotazníků, průběh synody a následné kroky, které z výsledků vyplývají. Prezentace v souboru pdf.

Obrazy k rozebrání

Ve věži tišnovského kostela se nachází obrazy k rozebrání(za případný příspěvek na farní sál). Bližší informace na faře u otce Josefa.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří

V roce 2022 proběhla restaurátorská obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Cílem navrhovaných zásahů bylo primární navracení plnohodnotné funkce prvků oltáře a zpovědnice, jejich stabilizace a pasivní ochrana proti biologickému a mykologickému napadení.

Díky projektu jsou zachovány a obnoveny cenné umělecké prvky vybavení kostela, který je národní kulturní památkou ČR. Realizace projektu je přínosná pro turisty a návštěvníky, kteří přijíždí, aby si prohlédli památku, a dále účastníky bohoslužeb a dalších liturgických akcí a účastníky koncertů a jiných společenských akcí pořádaných v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří.

Obnova zpovědnice a bočního oltáře Panny Marie Lurdské byla realizována za finanční podpory města Tišnova.