Moderátor pastoračních aktivit

Trvalý jáhen
Václav Kotlář
tel: 776 091 067

Moderátor pastoračních aktivit zejména:

Koordinuje a podporuje realizaci pastoračních aktivit

Spolupůsobí při vytváření aktivit dle pastorační potřeby

Spolupodílí se na vytváření pastoračního plánu ve spolupráci s pastorační radou farnosti

Spolupracuje s otcem děkanem, kněžími a pastoračními radami

Komunikuje se zástupci spolků a obcí apod.