Svátost smíření

V našich farnostech pravidelně zpovídáme před každou bohoslužbou. Dále v sobotu v Tišnově od 19:00 do 20:00. Týdenní rozpis najdete zde.

O svátost smíření je možné požádat také individuálně.

Po předběžné domluvě (osobně nebo telefonicky) kněží rádi poslouží svátostí smíření (a také eucharistie a svátostí nemocných) seniorům a osobám se ztíženou pohyblivostí přímo v jejich domácnosti nebo ve zdravotnických zařízeních.

Tato svátost má několik názvů, z nichž každý zdůrazňuje nějaký její aspekt:

  • Svátost smíření – člověk přijímá Boží lásku, která usmiřuje
  • Svatá zpověď – při této svátosti vyznáváme svoje hříchy (zpovídáme se z nich)
  • Svátost pokání – pokání zahrnuje obrácení, lítost a zadostiučinění

Těm, kdo přistupují ke svátosti smíření, se dostává od Boha odpuštění a zároveň se smiřují s církví. To přináší člověku pokoj do srdce, duchovní útěchu a sílu v boji proti hříchu.

Svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o Velikonocích. Doporučuje se jednou za měsíc, protože pravidelná zpověď napomáhá vychovávat svědomí a bojovat proti nezřízeným náklonnostem.

Tišnov

neděle: 6:00 — 6:25; 8:00 — 8:35; 18:00 — 18:20
pondělí, středa: 7:30 — 7:50
úterý: 17:00 — 17:20
pátek: 17:00 — 17:50
sobota 19:00 — 20:00

Předklášteří

neděle: 9:45 — 10:05
v ostatní dny před bohoslužbami

Po domluvě i v jinou dobu.