Pomazání nemocných

Pokud je někdo dlouhodobě nemocný a nemůže se účastnit společných bohoslužeb, je možné požádat o (pravidelné) návštěvy přímo v místě bydliště nemocného. Nemocní nepřestávají být součástí farní rodiny a pokud své nemoci prožívají ve spojení s Kristem, stávají se skrytým duchovním pokladem celého našeho společenství.

Svátost nemocných je prosbou církve za tělesné i duševní zdraví nemocného, za odpuštění hříchů a posilu při snášení utrpení. Může ji přijmout ten, kdo je těžce nemocný, v ohrožení života (např. před vážnou operací) nebo trpí důsledky stáří. Individuálně lze o svátost nemocných pro sebe nebo osobu blízkou požádat kteréhokoliv kněze v naší farnosti, stačí zavolat, napsat či přijít. Svátost nemocných udělujeme doma, ve zdravotnických zařízeních nebo v kostele (nebo kdekoli).

Svátost nemocných je v našich farnostech udělována také hromadně při bohoslužbách 2. nebo 3. neděle velikonoční.