Ekonomická rada

Úlohou ekonomické farní rady (EFR) je hlavně poradní funkce pro faráře v oblasti ekonomické, hospodářsko-strategické, finanční a zejména potom ve věcech týkajících se správy, údržby a oprav majetku ve vlastnictví farností Tišnov a Předklášteří.

Členové EFR jsou jmenováni a odvoláváni otcem Josefem.

EFR svolává o. Josef, dle potřeby několikrát v roce.

Mezi hlavní akce, na kterých se EFR v posledních letech aktivně podílela jsou např.: oprava fary v Tišnově, záměna pozemku za jiné nemovitosti, oprava střechy na kostele a na faře v Tišnově, dotační projekt na realizaci  renovace basiliky v Předklášteří, vybudování nové společenské budovy v prostorách farního dvora v Tišnově…

Členové Ekonomické rady: