24 HODIN PRO PÁNA

Zveme všechny farníky ke svátosti smíření i k modlitbě v rámci akce 24 HODIN PRO PÁNA. Využijme čas, který nám byl dán. 😇